osteopati

HVAD ER OSTEOPATI?

Osteopati er en diagnose- og behandlingsmetode, hvor målet et at genskabe kroppens naturlige balance. Udgangspunktet er holistisk, dvs. mennesket og kroppen opleves som én sammenhængende organisme. Osteopaten bruger sin viden om kroppens opbygning til at finde ud af, hvor årsagen til problemet ligger – og behandler efterfølgende. Konkret gøres det ved at identificere ubalancer mellem knogler, muskler, bindevæv, indre organer, nervesystem og kredsløb. Og det pudsige er, at ofte ligger årsagen til symptomerne ikke der, hvor smerten konkret mærkes. Osteopati kaldes også manuel medicin, fordi osteopaten bruger sine hænder til at undersøge og lindre smerter og fjerne de blokeringer, der forstyrrer din krop og nedsætter din bevægelighed.
De osteopatiske teknikker omfatter alt fra blide tryk og stræk af dine led og muskler, til specifikke manipulationer, udspænding og dybe tryk på muskler, bindevæv og sener. Du inddrages aktivt i hele processen så kropsbevidstheden øges, og du får lettere ved at fastholde forbedringerne og dermed forebygge senere skavanker.
Osteopati er medicinsk videnskab og uddannelsen er baseret på traditionelle medicinske fag som anatomi, neurologi, fysiologi, biomekanik, embryologi og patologi. Osteopati er en effektiv og sikkert diagnose- og behandlingsmetode, som benytter sig af manuelle teknikker, for at kroppen kan fungere optimalt. Det er effektivt ved såvel akutte problemer som skader og gener, der er opstået gennem længere tid.
 

Du bliver behandlet ud fra tre grundlæggende principper:
 
• Din krop er en helhed og skal betragtes og behandles som sådan

• Din krop kan, under de rigtige betingelser, hele/helbrede sig selv

• Din krops struktur og funktion er gensidigt afhængig af hinanden.
 
Osteopaten opfatter kroppen dynamisk og ud fra at alle områder i kroppen hænger sammen. Et symptom fra en bestemt del af kroppen skyldes ikke nødvendigvis et problem i det pågældende område. Osteopaten betragter, hvordan forskellige dele af kroppen – knogler, led, bindevæv, muskler, kraniet og organer hænger sammen.