Hvordan virker osteopati?

Osteopati virker ved, at osteopaten fjerner blokeringer og spændinger i din krop. Behandlingen korrigerer funktionsindskrænkninger/-forandringer i leddene og i kroppens bløde væv, hvorved bevægelse i krop og i led forbedres.

Dette medfører en forbedring af både kredsløb og blodgennemstrømningen i det berørte område, hvilket igen fremmer helbredelsen, fordi der på den måde også sker en forbedring af både nærings- og ilttilførslen til vævet. Hertil kommer, at behandlingen også fjerner diverse stofskifteprodukter og affaldsstoffer.

Nervernes funktion påvirkes ligeledes. Det sker ved at nerver, der har siddet i klemme eller fået tryk, frigøres samt sikres en tilstrækkelig blodforsyning.

Osteopati er effektivt ved såvel akutte problemer som skader og gener, der er opstået over længere tid.